Tachinid fly sp. Gymnosoma rotundatum

Brenne; Lignac 2/7/17.

Ref: IMG 7191

Tachinid fly sp. Gymnosoma rotundatum
Tachinid fly sp. Gymnosoma rotundatum

Brenne; Lignac 2/7/17.

Ref: IMG 7191